Steam Greenlight
Съобщения: 1-5 от общо 123 мнения
50 Titles Greenlit Today
4,944 Одобрявам

Вижте всички коментари (1473)
75 Titles Greenlit Today
2,415 Одобрявам

Вижте всички коментари (733)
75 Titles Greenlit Today
1,618 Одобрявам

Вижте всички коментари (425)
75 Titles Greenlit Today
1,896 Одобрявам

Вижте всички коментари (561)
75 Titles Greenlit Today
1,098 Одобрявам

Вижте всички коментари (353)
Съобщения: 1-5 от общо 123 мнения