กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Evochron Mercenary

โปรไฟล์ _

7,014 สมาชิก  |  668 อยู่ในเกม  |  2,044 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Version 2.918 is now live and includes the following improvements:

- New 'Zero Throttle' key and button remappable control option added to configuration menu.
- A very rare scenario with targeting could cause mouse point flight control to disable, now fixed.
- Also very rare, certain exit and restart conditions might allow player names to carry over into other multiplayer sessions temporarily, now fixed.
- Viewing multiplayer status list could cause radar direction indicator to disappear under certain conditions, now fixed.
- Deleting entries in the flight log would often result in remaining blank lines, now fixed.
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น
ดู 1 ความคิดเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด