กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Evochron Mercenary

โปรไฟล์ _

3,092 สมาชิก  |  361 อยู่ในเกม  |  1,194 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Version 2.888 is now live and includes the following improvements:

- Digital compass readout added below tape compass readout.
- Planetary water shader effect now fades in smoothly as player descends into atmospheres.
- TrackIR system updated to prevent DLL error message dialogue when no TrackIR software is present.
- Support for mapping throttle and inertial forward/reverse thrusters to the same axis channel added.
- Fleet system now displays 'fleet ship left' message when hired AI ship departs group due to friendly fire.
- HUD pitch ladder now smoother and more accurate for planetary atmospheric flight.
- 'Mouse Point Rev Y' and 'Mouse Point Roll X Rev Y' flight control modes added.
- 3D radar sphere updated with thinner lines for improved legibility.
- 'Inactive' crew member loyalty and skill values are now locked.
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดู 1 ความคิดเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด