กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Star Wars: Battlefront 2 (Classic, 2005)

โปรไฟล์ _

62,559 สมาชิก  |  2205 อยู่ในเกม  |  8,915 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Minor bug fixes and optimized performance, the most important fixes are:
Lobby functionality has been improved
Steam usernames should now display correctly
Ping calculations are more accurate
ดูทั้งหมด 505 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด