กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Ricochet

โปรไฟล์ _

1,327 สมาชิก  |  145 อยู่ในเกม  |  421 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We have updated the public release of Ricochet . This update contains all the changes from the recent beta, thanks to the whole community for their help with testing and suggesting new features.

Changes in this update are:
  • Converted Ricochet to the new SteamPipe content system, for optimized delivery of the game
  • Added support for Mac OS X and Linux operating systems
  • Enabled Cloud support for save games
  • Improved OpenGL rendering pipeline and output to leverage the capabilities in todays GPU
  • Numerous bug fixes
ดูทั้งหมด 38 ความเห็น
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด