กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tactical Intervention

โปรไฟล์ _

Tactical Intervention Community - Official

4,269 สมาชิก  |  154 กำลังอยู่ในเกม  |  528 ออนไลน์  |  2 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Homepage
Facebook

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Our system Maintenance Is complete, and The following is a list of fixes/changes:

 • fixed issue with not being able to shoot through glass with shotguns
 • fixed a bug with friendly fire which gave team kills assists
 • fixed the issue with uprising terrorist spawns
 • fixed an issue with dogs where after the master was killed the dog would ignore nearby enemy targets
 • completely re-wrote all damage functions
 • ensure blood does not appear when damage is absorbed
 • fixed an issue with footstep sounds not playing under certain circumstances
 • allow weapon addons to be rented without permanently owning the weapon
 • rpg can be aquired in tdm/ffa from kill streaks
 • fixed a bug with the map in FFA
 • fixed a bug with showing certain hud elements during freeze frame that are confusing
 • changes to lag compensation for cars
 • castalla tdm is no longer beta
 • milan has a nav mesh and dogs will function correctly (this actually was actually done last update but not mentioned)
 • when swapping passenger seats in cars, don't switch to primary weapon
 • killing a teammates dog (friendlyfire) does not award points
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด