กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tactical Intervention

โปรไฟล์ _

Tactical Intervention Community - Official

16,456 สมาชิก  |  1085 อยู่ในเกม  |  3,190 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Homepage
Facebook

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Todays update isn't very large and most of maintenance time was related to the back-end systems.
However, the following is the list of notable game changes.

  • Added additional rooms for low level players
  • new player bonuses (details soon) are now in effect
  • when time runs out in FFA, scoring now actually happens instead of everyone losing
  • adjusted the recoil system a bit more to smooth it out a bit and reduce the insane shaking
  • speed up Ultima Ratio deploy speed
  • as50 now has damage capped against arms/legs/family jewels, no other changes made yet.
  • adjust the size of first person muzzleflahes and reduce the frequency of creating them so they are less distracting
ดูทั้งหมด 8 ความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด