กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tactical Intervention

โปรไฟล์ _

Tactical Intervention Community - Official

27,576 สมาชิก  |  944 อยู่ในเกม  |  3,341 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Homepage
Facebook

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Hi guys,

I made a small update to the server-side which adds support for the new currencies, to allow the inventory and prices to all come down for people in the new supported regions.

However, some of the currencies will display wrong in the game until the new update that is in beta, is ready.

For example,
If something cost $1.00, and you are in India, the back-end converts to Rupees.. But the game will display $66.00 (66 rupees) because the client doesn't have the formatting for Rupee patched yet.

Just wanted to let everyone know this.
Thanks.

ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด