กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tactical Intervention

โปรไฟล์ _

Tactical Intervention Community - Official

3,328 สมาชิก  |  241 กำลังอยู่ในเกม  |  587 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Homepage
Facebook

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Our system Maintenance Is complete, and We've also Included a small update as follows:

  • Added a new Achievement -- "ФIMEIФ Seeking Rockets"
  • Revamped the network usage settings in options, as well as the defaults. Settings will now also save correctly in Windows.
  • Made some initial Modifications to muzzleflashes
  • [OSX]Repaired some of the FONT issues, it's still a work in progress though.
  • Added some missing content for colorblind mode
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด