กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Haunted: Hells Reach

โปรไฟล์ _

971 สมาชิก  |  51 อยู่ในเกม  |  198 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello to everybody…
We have given us an overview of the fan-wishes and thank you all for constructive postings and your eMails !!! We want to take that all into account as far as possible. :-)
The first wish we are going to fullfill now is the question for DLC…the DLC-work began (see first preview Jun 24) while we are setting up a new team for Haunted 2 (Back to Hell).
Then we will see a price reduction for the full game.
Thirdly…trading cards.
Okay so far…and do not buy the game from any other place than from STEAM (please read announcement from Jan 3, 2016 carefully !!!) we DID NOT authorize any other sale and Cosmi Valusoft do not have any rights to sell our game, not digital like a steam key and not one physical product.
Finally, as anybody should know, the development of a game like Haunted usually costs from a million bucks upward - THQ went bankruptcy - we never saw the money that was put into the game and in lawyers, although the game was successful, while THQ sold. We are Indies, lost a lot of money and are right now paying again for new dev. - sooo the DLC’s to come can’t be sold for nothing, but also not expensive…for the new start we want you all to buy it ! :-)
Thank you and have fun !!!
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น
ดูทั้งหมด 26 ความเห็น
ดูทั้งหมด 20 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด