กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Stronghold 2

โปรไฟล์ _

4,033 สมาชิก  |  274 อยู่ในเกม  |  756 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Stronghold Next, MetaMorph & Stronghold Kingdoms!
https://www.youtube.com/watch?v=9vRQ6cJEiDs
Now that Stronghold 2: Steam Edition is available, Stronghold Kingdoms has arrived on mobile and MetaMorph: Dungeon Creatures is rapidly approaching release we thought this would be a great time to update everyone on the state of play.

Watch as our very own Lead Designer Simon Bradbury and coders Matt and Jack update you on all things Firefly with a snapshot on production for each title currently in development:
  • Stronghold Next [Working Title] - Now in Active Development
  • MetaMorph: Dungeon Creatures - Coming Soon to Early Access
  • Stronghold Kingdoms - New Updates Planned!
In the video above our three developers provide a quick update on each title including new gameplay, timelines and nuggets of information. As we look forward to the release of MetaMorph: Dungeon Creatures on Steam Early Access and prep for full production and the reveal of Stronghold Next in 2018 this new video is designed to let you know exactly where we’re at.

While Stronghold Kingdoms is already available worldwide you can expect MetaMorph to release very soon, followed by a full reveal of Stronghold Next in the not too distant future. Our reveal of the next mainline entry in the Stronghold series will take place next year, including almost everything we can show at that stage and loads of information. Rather than a simple announcement in the form of a logo reveal you expect gameplay footage, the full title, setting, features and new units all in one go!

We hope you enjoy today’s video and look forward to playing these games and updates in the near future.
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น
ดูทั้งหมด 22 ความเห็น
ดูทั้งหมด 37 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด