กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Men of War: Red Tide

โปรไฟล์ _

290 สมาชิก  |  21 อยู่ในเกม  |  50 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
You can select a desired language in Steam properties of the game (right-click on MoW: Red Tide entry in Steam library and choose properties):

English (text and audio)
Russian (text and audio)
German (text, English audio)
French (text, English audio and in-game encyclopedia)
Spanish (text and audio, English in-game encyclopedia)
Italian (text and audio, English in-game encyclopedia)

Enjoy :)
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด