กลุ่มอย่างเป็นทางการ

X Rebirth

โปรไฟล์ _

7,810 สมาชิก  |  897 อยู่ในเกม  |  2,545 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
In our final release for 2014, the 3.10 update fixes a few issues that have been reported in 3.00. Happy holidays!

• Fixed problem with mission chains where no reward being given would result in the entire chain being failed.
• Fixed hacking mission with fewer than 6 target points being impossible to complete.
• Fixed player-owned ships in Teladi game start having no actions running.
• Fixed excessively long timeout for stuck ware exchanges (further fixes to prevent it happening to come in a future update).
• Fixed cockpit walk-in animation not stopping when quitting a cutscene early.
• Fixed cockpit placement on Omicron Trade ship obstructing a shieldgenerator.
• Fixed unreachable crate on ship platform.
• Fixed floating adsign on Omicron station.
• Fixed hull value of Albatross XL (Liquid).
• Fixed loss of "volatile" crafting wares when using external view or after loading savegame.
• Fixed rare ships appearing with "(Remove) Teladi Pirate" in their name.
• Fixed missing hull sections in certain ships since 3.0.
• Fixed UI/control lockup if autopilot is deactivated from within a menu.
• Fixed some more causes of potential crashes and improved crash reporting.
ดูทั้งหมด 35 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด