กลุ่มอย่างเป็นทางการ

X Rebirth

โปรไฟล์ _

11,393 สมาชิก  |  413 อยู่ในเกม  |  1,439 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
X Rebirth 3.61 is now available, with a few more fixes and small improvements.

• Added ability to toggle HUD display (default mapping Shift-H).
• Improved "flight assist off" mode by allowing stop key to operate.
• Improved AI pathing and mission guidance to and from Empty Space zones.
• Improved DPS calculations for launchers including one very wrong case of overpowered missile turrets.
• Fixed multiple causes of "stuck trades".
• Fixed construction vessels adding unbuilt upgrades after repairing a station.
• Fixed welder drones occasionally working on wrong parts of station after loading savegame.
• Fixed player owned ships ignoring the "Refuel automatically" Captain's option when they are not in squad.
• Fixed beam weapons not heating up over time.
• Fixed infopoint location at several stations.
• Fixed secondary resource efficiency effects not showing up in menus when only some resources are present.
• Fixed targeting of mission offer or infopoint causing zone map to stop working.
• Fixed hotkeys and back button on repair menu slider not working.
• Fixed in-game processing of mouse clicks when click is bringing game window into focus.
• Fixed Steam Workshop options not being available in Extensions menu if the extension list is empty.
• Fixed selection of gates using map.
• Fixed several more causes of crashes.
• Several small performance and memory optimisations.
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด