กลุ่มอย่างเป็นทางการ

X Rebirth

โปรไฟล์ _

14,868 สมาชิก  |  1137 อยู่ในเกม  |  3,559 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We are pleased to announce yet another free update to X Rebirth, along with a new DLC called Home of Light which is available to buy now.

Key new features of 4.0 include:

• Bulletin board system to keep track of offered missions.
• Major overhaul of external view (enabled menus, target elements, external view in highways, and more).
• Orders for multiple selected ships in the Property Owned menu (replaces 'Broadcast' order).
• Trade Deals menu with profit estimates.
• Economy logging and statistics.
• Time acceleration using SETA.
• New mission to obtain player ship jump drive.
• New missions to hack stations and obtain rare or valuable items.
• You can now find and craft rare weapon modifications that increase your weapon's stats when installed.
• New in-game tutorials.
• OS X and Linux versions now join Windows on full release.

The Home of Light DLC is the second expansion for X Rebirth and establishes the access to three new star systems, including the well-known Home of Light, home of the powerful TerraCorp.

http://store.steampowered.com/app/415800

For more details take a look at our new trailer and explanation videos which cover both the 4.0 update and the Home of Light DLC:

https://www.youtube.com/watch?v=hySENB0kQzw&index=2&list=PLRNrultsQ-TjizirNhv4p4sMfNX-chzcY
ดูทั้งหมด 85 ความเห็น
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด