กลุ่มอย่างเป็นทางการ

X Rebirth

โปรไฟล์ _

9,549 สมาชิก  |  996 อยู่ในเกม  |  3,066 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
X Rebirth 3.52 is now available.

• Fixed default NPCs being able to board the playership and getting stuck.
• Fixed being able to get more than five skill stars through employee training before skills are revealed.
• Fixed ship animation issues when leaving the area and returning later.
• Fixed some Russian localisation issues.
• Fixed a problem loading plot savegames made in versions created prior to 3.51 while player ship docked.

Note: Although the last fix listed above does restore Yisha if she was accidentally removed in 3.51, we recommend that you do not use savegames made in 3.51 which suffered this problem as you may encounter problems such as stuck plot missions. Savegames made in 3.50 which would have suffered this problem had they been loaded in 3.51 should be be fine in 3.52.
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 35 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด