กลุ่มอย่างเป็นทางการ

X Rebirth

โปรไฟล์ _

10,903 สมาชิก  |  1132 อยู่ในเกม  |  3,340 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
• Improved extension handling so that loading order of mods now follows defined dependencies.
• Fixed several of the most common remaining causes of crashes.
• Fixed capital shield being unable to boost if they have no shields (fix in 3.51 did not work in all cases).
• Fixed broken buttons on player ship entry in encyclopedia.
• Fixed rounding error relating to upgrade counts.
• Fixed missing text truncation for objectives in Mission Manager.
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น
ดูทั้งหมด 35 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด