Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

X Rebirth

Προφιλ _

8,459 Μέλη  |  1139 Σε παιχνίδι  |  3,022 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
We are pleased to announce the release of more fixes and improvements in our new 3.20 update.

New features and improvements:

• Added fuel info and planned trips to property owned menu.
• Added build progress info to architect order.
• Added credits due from trades to player status menu.
• Added boarding attack strength to player ship info menu.
• Added crafting progress info to event monitor when collecting crafting items.
• Added logbook entry for captured ships.
• Added killer information to logbook entry when player-owned objects are killed.
• Improved player station defence behaviour to include defence of ships.
• Improved guided missile flight behaviour when launching them.
• Improved Transfer Wares flight movement when docking and undocking.
• Improved price info in menus for ships at shipyards.
• Improved accuracy of click-recognition in mini-game.
• Improved ambient sounds.

Fixes:

• Fixed a case resulting in non-working highway entry gates.
• Fixed several cases where crafting wares were destroyed unexpectedly.
• Fixed cases of ships full of wares not performing correct behaviour if assigned to a station.
• Fixed ships assigned to stations not using all relevant wares when station extensions introduce new products.
• Fixed lockboxes ejecting wares when destroyed.
• Fixed rare case of missing specialists on stations in some newly-started games.
• Fixed player-owned ships reporting attacks by player.
• Fixed reputation not being lost when player-owned ships destroy objects.
• Fixed several issues with crafting missions.
• Fixed ship damage not being taken into account when selling ships.
• Fixed stuck production in some production modules in certain older savegames.
• Fixed incorrect boarding pod position when claiming an ownerless ship.
• Fixed case where damaged ships could become stuck when sold due to missing Engineer.
• Fixed command info incorrectly displaying 'Undocking' in several cases.
• Fixes clicks on zone map on objects in zones other than the current one.
• Fixed stuck holomap zoom if changing zoom direction under certain conditions.
• Fixed inconsistent behaviour when selecting gates on the holomap.
• Fixed rare case where map failed to display proper object.
• Fixed info locations not being visible while in Scanner/Hacker drone if Skunk is too far away.
• Fixed stations attacking objects that are too far away when player is not present.
• Fixed discount from "unknown faction" in certain gamestarts.
• Fixed unnecessary reputation loss events in some cases.
• Fixed some instances of overlapping text in menus.
• Fixed secondary resources usage.
• Fixed player-owned ships not reacting to neutral ships attacks.
• Fixed incorrect behaviour of ships escorting other ships when the escorted ship is destroyed.
• Fixed certain shipyards not having miner or collector drones in their inventory.
• Fixed weapon panel not showing the correct weapon for the Heavy Laser MK1.
• Fixed reversed buy/sell text in planned trips info in some cases.
• Fixed overlapping menu elements in equip drones menu.
• Fixed not being able to deploy a CV to a station which already finished construction.
• Fixed inconsistencies in ware exchange info between different UI displays.
• Fixed some cases where UI was not visible when it should have been.
• Fixed case where player could be locked out of mission offer due to UI issues.
• Fixed case where game stops accepting any input.
• Fixed UI crash in encyclopedia with very long descriptions.
• Fixed some cases of employee skills not being visible.
• Fixed mission timer not showing up in menus under certain circumstances.
• Fixed upkeep mission category being displayed if there are no upkeep missions.
• Fixed missing sound when clicking on menu close button.
• Fixed missing shield generators on Teladi Phoenix.
• Fixed missing fuel storage on Teladi Albatross (Liquid).
• Fixed problems caused by the game being installed in folders with names containing Unicode characters.
• Fixed some minor memory leaks.
• Fixed various crashes caused by issues introduced by mods.
• Fixed several causes of common crashes and improved crash reporting.
Προβολή των 43 σχολίων
Προβολή των 37 σχολίων
Προβολή των 46 σχολίων
Προβολή των 31 σχολίων
Προβολή των 66 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων