กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Braveland

โปรไฟล์ _

Braveland

37 สมาชิก  |  2 กำลังอยู่ในเกม  |  9 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello, Bravelanders.

It's been a month since we've launched Braveland on Steam. Since the launch we've been reviewing all feedback and have come up with a new Survival Mode for you! Play as much as you want. Test your battle skills.

What's new:
* First of all a new Survival Mode!
* Game now supports German
* Game now supports French
* 5 Trading Cards
* Some minor bugs have been fixed.

Play Braveland
ดู 1 ความคิดเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด