กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Braveland

โปรไฟล์ _

Braveland

2,391 สมาชิก  |  233 อยู่ในเกม  |  651 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hi, Bravelanders!

Our friends helped us make Polish and Portuguese localization! Just give it a try and write to us if everything is ok or not. We've tested both languages, but there can be some typos. :)
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด