กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Half-Life: Source

โปรไฟล์ _

17,793 สมาชิก  |  1228 อยู่ในเกม  |  3,831 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We have updated the public release of Half-Life: Source. This update contains all the changes from the recent beta, thanks to the whole community for their help with testing and suggesting new features.

Changes in this update are:
  • Fixed crash when fighting the Apache helicopter
  • Added in drowning sound effects when drowning
  • Fixed glock to have 17 bullets per clip to match the original Half-Life
  • Fixed missing HEV suit when starting on Unforeseen Consequences and Residue Processing
ดูทั้งหมด 70 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด