กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Diehard Dungeon

โปรไฟล์ _

2,359 สมาชิก  |  177 อยู่ในเกม  |  601 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hi everyone,

This is a small update to fix a couple of teething problems with version 1.8, as well as a couple of other small changes.

Changelog:

  • A bug that showed an incorrect number of tokens required for a Green Chest respin has been fixed.
  • If the player has the Forget-Me-Not pickup, it will now show on the game over screen. For those times when you forget the Forget-Me-Not ;)
  • Zombie Chest boss description changed.

A couple of issues that were fixed in a recent stealth patch:

  • An occasional responsiveness issue when using a mouse to attack with the sword has been fixed. If you ever encountered a situation where a mouse button click didn't result in a sword swing; this was probably the cause.
  • The light beam now correctly aligns with the Searching Eye enemy on the Fading Light minigame menu screen at all resolutions.
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด