Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Diehard Dungeon

Προφιλ _

2,328 Μέλη  |  196 Σε παιχνίδι  |  629 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Hi everyone,

This is a small update to fix a couple of teething problems with version 1.8, as well as a couple of other small changes.

Changelog:

  • A bug that showed an incorrect number of tokens required for a Green Chest respin has been fixed.
  • If the player has the Forget-Me-Not pickup, it will now show on the game over screen. For those times when you forget the Forget-Me-Not ;)
  • Zombie Chest boss description changed.

A couple of issues that were fixed in a recent stealth patch:

  • An occasional responsiveness issue when using a mouse to attack with the sword has been fixed. If you ever encountered a situation where a mouse button click didn't result in a sword swing; this was probably the cause.
  • The light beam now correctly aligns with the Searching Eye enemy on the Fading Light minigame menu screen at all resolutions.
Προβολή των 4 σχολίων
Προβολή των 7 σχολίων
Ανάρτηση σχολίου
Προβολή των 6 σχολίων
Προβολή 1 σχολίου

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων