กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Influent

โปรไฟล์ _

Influent Community

2,708 สมาชิก  |  180 อยู่ในเกม  |  618 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

Dedicated Steam user group

Homepage
Humble Store Page

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


SEE THE OFFICIAL BLOG POST HERE[playinfluent.com]

Vikings Rejoice!

The Norwegian Language Pack has arrived! With special thanks to our awesome friends at Krillbite Studio[www.krillbite.com] and the Hamar Game Collective[www.hamargamecollective.com] for making this possible, we're happy to announce the release of Influent's 16th Language Pack.

If you are already a proud owner of Influent, you can grab yourself a copy of the Norwegian DLC for $4.99 USD right here on Steam. Otherwise, you can pick up the full game packaged with Norwegian or any of the other 15 Language Packs for $9.99 USD.

Happy Pillaging!
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด