กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Incredible Adventures of Van Helsing II

โปรไฟล์ _

460 สมาชิก  |  1 กำลังอยู่ในเกม  |  2 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Updates to The Incredible Adventures of Van Helsing 2 have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client (in on-line mode) is restarted.

The Incredible Adventures Of Van Helsing II v1.1.03b

Major changes include:

Fixed bugs:
  • Victory level, and other information are now properly saved upon exiting a scenario.
  • Fixed a bug which created essences with lower essence capacity than it should have if you dismantled a bigger essence.
  • Fixed a crash when opening the character sheet window on different languages.
  • Fixed a bug where players could not attack with controller buttons.
ดูทั้งหมด 25 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด