กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Incredible Adventures of Van Helsing II

โปรไฟล์ _

3,161 สมาชิก  |  0 อยู่ในเกม  |  0 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Updates to The Incredible Adventures of Van Helsing 2 have been released. The updates will be applied automatically when your Steam client (in on-line mode) is restarted.

The Incredible Adventures Of Van Helsing II v1.1.04

Major changes include:

Fixed bugs:
  • Fixed a bug with the Ring of Guidance. The Wraith Leader no longer gets killed by other monsters.
  • You can now correctly navigate through the Trophy Window with a controller.
  • The "New Quest" Effect is now properly aligned if you are using a controller.
  • Increasing an attribute now correctly works for Katarina.
ดูทั้งหมด 11 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด