Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Melody's Escape

Προφιλ _

4,383 Μέλη  |  442 Σε παιχνίδι  |  1,455 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Update v0.8.2: New light orbs and performances fix
Game Changes
 • Changed the look of light orbs. The new look should hopefully alleviate the "motion-blur" feeling induced by LCD monitors with high latency, as they have less contrast than the old ones and softer borders.
 • Light orbs explosion in Running intensity now pack a bit more punch.
 • The new in-game sounds now play at the same volume regardless of the movement mode intensity.
 • Fixed an issue with track caching resulting in difficulty mix-ups if a song had been played with "Custom" difficulty settings.
 • The Steam Workshop items checking/downloading screen now only happens once per session, so you can quickly switch skins without waiting if you have a lot of subscriptions. Using the "Go to the Steam Workshop" in-game menu will reset that state and make it check again the next time you visit the "Customize Appearance" menu.

Performance Changes (mostly targeted at lower-end GPUs)
 • Anti-Aliasing on Windows is now slightly faster and toggling the option on/off doesn't require to restart the game anymore.
 • Added "Graphics Quality" presets in the "Performances" option menu, to easily switch between Low/Medium/High.
 • Modified "low FPS" detection (below 50FPS) to interrupt the game and show a warning screen allowing the player to automatically lower graphics quality to gain performance (as the obstacle timing/hitbox suffers when performances are poor and that has quite a negative impact on the gameplay, delaying button/key inputs).
 • Added a "Low FPS" warning label below the heart score during a game if the FPS counter is enabled in the options and the FPS is too low.
 • Added a new system to detect if the GPU drivers launched the game using the integrated GPU on dual-GPUs computers (usually laptops), to suggest to the player to launch the game using the "gaming" GPU instead.
 • Added a global variable to the .exe targeted at NVidia Optimus laptop, to tell to the driver to use the NVidia GPU instead of the integrated one. If you own an Optimus laptop, I would love feedback on whether or not this feature is working!
 • All available GPUs detected are now listed in "log.txt" inside the game's installation folder.
 • Updated the FNA library on Mac and Linux builds.
Προβολή των 23 σχολίων
Προβολή των 21 σχολίων
Προβολή των 15 σχολίων
Προβολή των 22 σχολίων
Προβολή των 5 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων