กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Magicite

โปรไฟล์ _

19,638 สมาชิก  |  780 อยู่ในเกม  |  4,491 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hey all! Finally finished up some neat things for Magicite 1.5. A lot of these things were created on my stream, so feel free to follow me on Twitch to see new content first and chat with other players!

http://www.twitch.tv/seanyoung92


MAGICITE 1.5

New Races
Lizardman
Scourgeling

New Enemy
Chicken King (Boss)

New Items
Lightbringer
Scourge Blade
Scourge Shield
Paladin Guard
Fire Bow
Summon Zombie (Staff)

Added Golden Chests, which can only be opened while having the Lockmaster trait.

As always, thanks for your support! On stream people were sending me their own pixel art and stuff which I thought was really neat. If you have any cool ideas and some pixel art skills please shoot me an email with pics!

magicitegame@gmail.com

Happy holidays,
-Sean
ดูทั้งหมด 72 ความเห็น
ดูทั้งหมด 62 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด