กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Goat Simulator

โปรไฟล์ _

54,994 สมาชิก  |  2337 อยู่ในเกม  |  8,750 ออนไลน์  |  2 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Patch notes for v1.3.42504
 • Texture streaming! woohoo! This means big memory savings.
 • Better mod support (you’re welcome Geneosis). And thank you btw.
 • All mods should now work on Mac/Linux
 • Greatly decreased workshop item size
 • Delete Local content should now work.
 • Better Mac and Linux optimization.
 • Interp Actor optimization.
 • Cull Distance optimization.
 • Some other random optimizations.
 • Stephen Hawking’s voice is now back.
 • Opening Main Menu no longer reloads the map.
 • Main Menu can now be opened from workshop levels.

 • MMO: Fixed Old Goat Quest.

 • GoatZ: Hunger rate decreased, you will survive longer without food.
 • GoatZ: You can now see quest rewards.
 • GoatZ: Added a No Hunger Mutator.
 • GoatZ: Achievement for finding all Trophies in GoatZ.
 • GoatZ: Fixed the issue where GoatZ wouldn't show in map list.

 • Lol, fire alarm just started beeping. Gonna have change b82rez again.
ดูทั้งหมด 38 ความเห็น
ดูทั้งหมด 85 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด