กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Goat Simulator

โปรไฟล์ _

38,563 สมาชิก  |  3389 อยู่ในเกม  |  11,184 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Greetings goats!

You might be wondering why your Steam client is magically updating Goat Simulator. The answer is of course that we just released a new patch!

We've fixed a lot of issues, mainly achievement bugs, quests that didn't work, but we've also added some new achievements and you'll also be able to use the inventory as a mutator on the first two maps as well!

Here are the full patch notes:

General fixes:
The MMO level won’t autostart for new players.
Force Load button on the play menu to load out of date mods.
NPC now goat armor.
Start actor can now be rotated to view class.
XP bar no longer overflows.
Minimap now works for multiple players.
The Portal in Twistram is now open after completing DumbleDoor’s quest.
Resetting game now clears mutators.
Fixed issues with Flappy Goat not rendering.
The inventory is now a mutator that can be used on any map.
Dodo follow up quest now works.
NPC’s also reports as quest items so that you can bring McSlowpants on your inventry to the tavern.

Achievements
Fixed: Elfstreetboys
Fixed: Old Goat
Fixed: Powerhoof SMASH
Fixed: Maximum MLG Big Plays
Fixed: Angel Goat
Jousting Goat only granted when goat gets knocked by the horse.
Added two new achievements, “Love or Hate?” and “The Icelandic Experience” .
ดูทั้งหมด 63 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด