กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Goat Simulator

โปรไฟล์ _

58,116 สมาชิก  |  4000 อยู่ในเกม  |  12,263 ออนไลน์  |  1 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We just pushed out a new free update!GoatBread adds much more bread into your goat experience. Through secret rites, you may become a slice of bread, a toaster, or maybe even a french goat. Just don't go to the BBQ in GoatVille.

Enjoy yourselves, goats!
ดูทั้งหมด 99 ความเห็น
ดูทั้งหมด 47 ความเห็น
ดูทั้งหมด 85 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด