กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Goat Simulator

โปรไฟล์ _

79,953 สมาชิก  |  4486 อยู่ในเกม  |  16,288 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Goat Simulator Website
Coffee Stain Studios Website (Developer)


ประกาศ _


#MakeSpaceGreatAgain.

Joining the space ships and lazer beams bandwagon, Goat Simulator released a brand new expansion titled Waste of Space on the 26th of May. In Waste of Space, you get to beat or trick people into crowdfunding you their hard-earned money, and then spend it on your own dreams of being a space McGyver in space or whatever space nerds do instead of huffing paint in their underwear like normal people.

Here are the features:

- Visit space today or get old waiting for that other space game that you already paid for
- Crowdfund a space colony and get other people to pay for it and do all the work!
- Endless space full of planets to visit. but seriously it would take forever to go there so why bother
- There is one planet nearby though. Go to that one
- Fly and shoot stuff in space, because nobody makes games about flying and shooting in space anymore
- Learn how to be a real bridge commander like that spock dude from mars or whatever
- The biggest map in goat simulator history, filled to the brim with all kinds of crazy
- No crew member will be left unromanced ( ͡° ͜ʖ ͡°)
ดูทั้งหมด 134 ความเห็น
ดูทั้งหมด 288 ความเห็น
ดูทั้งหมด 203 ความเห็น
ดูทั้งหมด 118 ความเห็น
ดูทั้งหมด 49 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด