กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Goat Simulator

โปรไฟล์ _

66,529 สมาชิก  |  3364 อยู่ในเกม  |  11,603 ออนไลน์  |  3 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Official Goat Simulator Website
Coffee Stain Studios Website (Developer)


ประกาศ _


Hey goats!
Today we launch Goat Simulator: PAYDAY, a brand new DLC made in a collab with OVERKILL. You'll be living the lives of Valentino Salmi, Dolph Spaghetti, Don Pastrami & Humphrey Ciabatta!

Check out the trailer below
https://www.youtube.com/watch?v=GxHNydGoTFc
Features
  • Do Pranks, Get Paid.
  • FOUR AWESOME GOATS, seriously these guys are like they’re from an Al Pancake movie.
  • PRANKNET - The static contract database.
  • Drive Cars! (Just like that other game)
  • Buy things, use your easy-earned cash to buy masks. Mostly masks. Okay only masks.
  • More masks - because obviously we haven’t been clear enough.
  • Unlock new, even dumber stuff.

Also, check out Payday 2 - The Goat Simulator Heist[www.overkillsoftware.com], which OVERKILL cooked together.

/Anton
Coffee Stain Studios[www.coffeestainstudios.com]
ดูทั้งหมด 174 ความเห็น
ดูทั้งหมด 49 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด