Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Goat Simulator

Προφιλ _

54,366 Μέλη  |  2559 Σε παιχνίδι  |  9,028 Συνδεδεμένος  |  1 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Patch notes for v1.3.42504
 • Texture streaming! woohoo! This means big memory savings.
 • Better mod support (you’re welcome Geneosis). And thank you btw.
 • All mods should now work on Mac/Linux
 • Greatly decreased workshop item size
 • Delete Local content should now work.
 • Better Mac and Linux optimization.
 • Interp Actor optimization.
 • Cull Distance optimization.
 • Some other random optimizations.
 • Stephen Hawking’s voice is now back.
 • Opening Main Menu no longer reloads the map.
 • Main Menu can now be opened from workshop levels.

 • MMO: Fixed Old Goat Quest.

 • GoatZ: Hunger rate decreased, you will survive longer without food.
 • GoatZ: You can now see quest rewards.
 • GoatZ: Added a No Hunger Mutator.
 • GoatZ: Achievement for finding all Trophies in GoatZ.
 • GoatZ: Fixed the issue where GoatZ wouldn't show in map list.

 • Lol, fire alarm just started beeping. Gonna have change b82rez again.
Προβολή των 35 σχολίων
Προβολή των 250 σχολίων
Προβολή των 142 σχολίων
Προβολή των 85 σχολίων
Προβολή των 221 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων