กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Pixel Piracy

โปรไฟล์ _

12,873 สมาชิก  |  1222 อยู่ในเกม  |  3,613 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Ahoy there!

Today we bring out another round of bug fixes for the game. Yes, your pirate flag is really a flag now, not poop! In addition to the patch, we are also happy to announce our brand new forums and website, which are ready and awaiting the community! You can check out the changes at

http://quadrodelta.com/

Without further ado, here are the notes for today's patch:

1.1.23

New wavy effect and texture for the pirate flag!
Grindstone upgrade chance system now scales to the varying number of weapon ranks
Updated grindstone descriptions to match the actual upgrade chance
Fixed bug where pirates would drop their melee weapon twice sometimes
Removed a bunch of log spam (sorry about that!)
Fixed slowdown when running main menu for a long time
Fixed bug where renown was not correctly loaded from save file
Fixed bug where pet skills cost 0 TP to learn
Fixed bug where buying a pirate flag from the store would get you a bird poop instead
Seagulls now have distinct white droppings
Fixed bug where ranged weapon upgrade ranks were incorrectly calculated
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น
ดูทั้งหมด 38 ความเห็น
ดูทั้งหมด 17 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด