Εμφανίζονται 1 έως 5 από τις 16 δημοσιεύσεις
Karaski DevBlog #9: Game Story, Plot Items, and Quest System
Θετική ψήφος

Ανάρτηση σχολίου
DevBlog #8: Infiltration Gameplay, Vent Shafts and Player Movement
Θετική ψήφος

Ανάρτηση σχολίου
DevBlog #7: Stealth, New Level, and slightly-less-dumb AI!
Θετική ψήφος

Ανάρτηση σχολίου
DevBlog #6: NPCs, Dialogue, and Real Life Influences
Θετική ψήφος

Ανάρτηση σχολίου
New challenges in writing meaningful game dialogue
Θετική ψήφος

Ανάρτηση σχολίου
Εμφανίζονται 1 έως 5 από τις 16 δημοσιεύσεις