กลุ่มอย่างเป็นทางการ

9.03m

โปรไฟล์ _

592 สมาชิก  |  45 อยู่ในเกม  |  133 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello 9.03m players!

Firstly, t's been a long time since we last made a post on here. Being our first game, 9.03m was of course a very important project for us when we were starting out and we couldn't be more thankful to everyone for the well wishes and support they gave the game, especially when tackling such a difficult subject matter.

Another reason we're posting is to let you know about our second game Glitchspace. Glitchspace is a title that started development before 9.03m was even released (so three years in the making!) that we've just released on Steam: Glitchspace

Glitchspace tackles another interesting and difficult topic, programming! It took us a long time to get to where we are today with this project, so if you're interested in checking out our new game you can see it in action here:http://store.steampowered.com/app/290060/

As a last note: we still get requests for the game's soundtrack. That's something that we intend to revisit now to see if we can put it together for you. It will be a free release.

Space Budgie

ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น
ดู 1 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด