กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Broken Sword 5 - the Serpent's Curse

โปรไฟล์ _

266 สมาชิก  |  6 กำลังอยู่ในเกม  |  27 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
In this second episode, you will burst out from Paris and London, going on to stunning locations throughout Spanish Catalonia and to deepest Iraq, the birthplace of civilisation. This episode ramps up the drama, as well as the difficulty – and concludes the themes set up in the first episode.
ดูทั้งหมด 42 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด