กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Broken Sword 5 - the Serpent's Curse

โปรไฟล์ _

3,809 สมาชิก  |  195 อยู่ในเกม  |  710 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
To celebrate the 20th anniversary of George and Nico’s first adventures, we’ve made a few enhancements and added some new content to each of the Broken Sword games.

For the Serpent’s Curse, we’re pleased to let you know our latest update includes:

- Full Steam Controller support
- Additional animations and sound effects
- Unlockable Character Gallery feature
- Polish language (subtitles)
- Improved UI and menus
- Preloading optimisation
- Tap-to-continue speech option
- Numerous bug fixes

We’re also thrilled to announce that the iconic soundtrack to the game is available for the first time on Steam – featured as DLC.

Furthermore, we have a brand new Broken Sword: 20th Anniversary Collection, containing all Broken Sword games, soundtracks, and a fascinating documentary looking at the history of Revolution and the making of Broken Sword. Complete the saga with a 30% discount!
ดูทั้งหมด 18 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด