กลุ่มอย่างเป็นทางการ

3079 -- Block Action RPG

โปรไฟล์ _

723 สมาชิก  |  67 อยู่ในเกม  |  196 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Holy Potatoes! A free giveaway for A Weapons Shop?! Yes!

https://www.facebook.com/phr00ts.software/posts/970679862984593

Oh, and don't forget: our sperm is shooting faster & more intensely than ever before! This most recent update tightens the controls, adds new powerups, balances loadouts & speeds everything up for a more intense experience. Check it out!

http://store.steampowered.com/app/363460
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด