กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Wasteland 1 - The Original Classic

โปรไฟล์ _

83 สมาชิก  |  10 กำลังอยู่ในเกม  |  32 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We just released a new patch which adds Edwin Montgomery's soundtrack and fixes an issue with the Linux build.

- Added soundtrack by Edwin Montgomery
- Fixed Linux version issue where the game would crash when switching fullscreen/windowed while paragraph text is visible
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด