กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Hearts of Iron III

โปรไฟล์ _

4,567 สมาชิก  |  662 อยู่ในเกม  |  1,474 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _


Happy V day everyone!

Let's celebrate that with another exciting Developmen Diary from podcat.

Hearts of Iron IV - Developer Diary 16 - World Tension[forum.paradoxplaza.com]

If you missed it, please note that the release date of Hearts of Iron IV has been delayed. (Read More)[forum.paradoxplaza.com]

Don't forget to register your copy of HoI3 on our official forums to gain access to user mods, technical support and much much more...
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด