กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior

โปรไฟล์ _

1,190 สมาชิก  |  99 อยู่ในเกม  |  288 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hey ya'll!

Small update here; mostly just fixes and a few modernization's present in full VCD. Changelog down here:

  • Removed 'View Leaning' effect while 'View Bob' is off.
  • Added autosaving.
  • Implemented Steam networking.
  • Added 'Steam Friend Games' list to Main Menu for easily connecting to VCD games hosted by friends.
  • Added 'Text-To-Speech' option for silencing/unleashing MS-Sam.
ดูทั้งหมด 10 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด