Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Viscera Cleanup Detail: Shadow Warrior

Προφιλ _

1,732 Μέλη  |  142 Σε παιχνίδι  |  419 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Greetings nefarious Ninjas and suspicious Samurai!

I bring with me a briefcase containing nothing less than the rather handy update v1.091 for the VCD:Shadow Warrior spin-off.

It's an update of mostly fixes with a couple improvements splattered on the side.

Don't take my word for it though, consult the old master; changelog-sensei:

    Game:
  • Reduced startup memory usage, helping to eleviate the "Ran out of Virtual Memory" crash issue.
  • Fixed issue with P.I.D names being replaced with random ones if the game is saved before the P.I.D has been picked up at least once.
  • Fixed controller input getting stuck on the Janitor PDA when switching weapons; interacting with PDA now uses Trigger keys, and not Shoulder keys.
  • Fixed Escape Menu pause lock-up when playing splitscreen.


    UI:
  • Added Key Bindings for Next and Previous tools to Controls Menu.
  • Improved navigation in Options menu, making it possible to scroll from the OK button up to the last item in the list.

And with that, my work here is done... *ninja smoke*

*coughing ninja* Ahem, ah yes, have a good holiday everyone! Don't forget to cleanup your share of Yakuza kibbles, we must all do our part for the greater good.

*ninja running away*
Προβολή των 14 σχολίων
Προβολή των 15 σχολίων
Προβολή των 9 σχολίων
Προβολή των 19 σχολίων
Προβολή των 10 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων