กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tiny Brains

โปรไฟล์ _

1,783 สมาชิก  |  122 อยู่ในเกม  |  371 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Today a new and totally free update of Tiny Brains is now available. Based on community feedback, we've added lots of new content, and also improved on the existing game.

  • New challenges in the new "Road to Stardom" game mode, including the Infernal Carousel, Battle of Sphereburg, and Matrix Ball
  • New star-based progression and scoring system in "Road to Stardom". Can you reach all the stars and unlock all the levels?
  • Souped-up superpower for the Minsc the hamster -- Now, he can freeze objects with his ice blocks!
  • Updated user interface that allows players to better navigate throughout modes and challenges
With the new price of 9.99$, its a steal! ;)
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด