กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Tiny Barbarian DX

โปรไฟล์ _

753 สมาชิก  |  63 อยู่ในเกม  |  206 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hello again, Tiny Barbarian Friends! Just a long-awaited update to let you know that Episode 3 is extremely close to release, and we'll have an announcement on the specifics (like, you know, a date) really soon. I know it's lame to announce that there will be an announcement, so here's a few screens:Additionally, you may even have already heard this one, but Nicalis will be publishing the final release of the game when episode 4 is ready to go. That won't change your ownership of the game any, and in fact it may improve it--they've been working with me on cleaning up the code a bit, and the final release will likely have reduced system requirements and run a bit leaner as well.

Thanks again for your support and patience!
ดูทั้งหมด 22 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด