กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Rescue: Everyday Heroes

โปรไฟล์ _

411 สมาชิก  |  35 อยู่ในเกม  |  77 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Dear Rescue community,

Rescue - Everyday Heroes (U.S. Edition) will leave the Steam Shop within the next few days. This means that the game can then no longer be purchased via Steam. For players who already own the game, nothing changes. Your game will stay available in your Steam Library, can be continued as usual and, if necessary, reinstalled from there at any time.

We wish you a good time playing,

Your Rescue team
ดูทั้งหมด 10 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด