กลุ่มอย่างเป็นทางการ

The Last Express Gold Edition

โปรไฟล์ _

306 สมาชิก  |  17 อยู่ในเกม  |  71 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We are happy to let you know that famous adventure game from Jordan Mechner “The Last Express Gold Edition” now have set of Trading Cards, emoticons and backgrounds added to the game.

You can earn those virtual cards by playing the game, and then craft them into a game badge. Pick them up and start trading!
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด