กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Nihilumbra

โปรไฟล์ _

6,407 สมาชิก  |  408 อยู่ในเกม  |  1,465 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
We have been a bit quiet these last five days… the reason? We were still suffering the jet-lag of our 15 hour flight to Los Angeles! But, for those who have been checking out our social networks, you know we’ve been busy as hell :DAs we told you on our previous post, we were attending for four days IndieCade Festival at the University of Southern California, presenting our latest title “Megamagic: Wizards of the Neon Age“, and also meeting all the game developers, publishers and fans who where there too.

We had the chance to show our game to Sony and Abigail Tyson from Adult Swim (we absolutely love EVERYTHING from Adult Swim – from the videogames they publish to Rick and Morty and UMO’s videoclip!). Hopefully, we will tell you some news very soon in relation to this… but let’s don’t anticipate anything!Also, we met the people from Polyraptor Games (Uruguay) and The Stonebot Studio (El Salvador). It was such an honour to get to know each other and play your games Rumpus and Stereo Aereo. They look incredible (handsome) and we are looking forward to play them on our consoles, computers or mobile devices :)

In November we have another festival coming, and this time on Bilbao (Spain). BeautiFun Games will be at Fun & Serious Festival, and also Megamagic, so see you there! For now, we will share with all of you some photos from our trip to LA: http://beautifungames.com/?p=2306
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด