กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dungeon Dashers

โปรไฟล์ _

Official Dungeon Dashers Group!

75 สมาชิก  |  8 กำลังอยู่ในเกม  |  20 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

The official group for Dungeon Dashers!

Dungeon Dashers Homepage
Twitter
Facebook

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
The latest build has just been updated on Steam. There are many changes since the previous version, but the highlights in this one are:
  • New difficulty modes: Normal, Hard, and Harder (change in options screen)
  • New dialogue, puns, and cutscenes across many levels. (checkout "Freedom?" especially!)
  • Lots of bugfixes
  • More levels, including the Ancient Tombs
  • Level Editor launch option

Coming next: More levels, enemy types, and equipment.

Post your thoughts on the game so far in the discussion boards, and I hope you all enjoy the new content.

* P.S. restart your Steam client to get the latest update.
ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดูทั้งหมด 19 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด