กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dungeon Dashers

โปรไฟล์ _

Official Dungeon Dashers Group!

709 สมาชิก  |  67 อยู่ในเกม  |  229 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

The official group for Dungeon Dashers!

Dungeon Dashers Homepage
Twitter
Facebook

ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
New build!

Highlights from this update:
* 7 New Levels, including Lava Realms and Ancient Tombs
* 2 New Enemy types - A purple eyed floating monster who will beat you in a staring contest! As well as the Pyromancer who leaves flame traps.
* Exploding barrels. January (the elf) can shoot these with her bow to create explosions nearby. Chain reactions are particularly fun. Ardon will be able to shoot these too.
* Bugfixes and performance improvements. Lots.
* New dialog and banter between characters at the beginnings of some levels.
* Silly signs and childish humour.
* New sound effects and polish.

I do apologize for the long time period between updates.

I hope you enjoy the content available in this build!
ดูทั้งหมด 13 ความเห็น
ดูทั้งหมด 6 ความเห็น
ดูทั้งหมด 19 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด