กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Master Reboot

โปรไฟล์ _

1,139 สมาชิก  |  89 อยู่ในเกม  |  335 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
Soul Axiom has been really well received since its early access launch, here's what people are saying:

“The game is so worth getting and I totally recommend it to everyone! The atmosphere, the graphics, the music are simply addictive, amazing and so beautiful and full of details. I can’t find any reason why someone shouldn’t get it!”
9/10 – Grab The Games

“Keep an eye on Soul Axiom, as it’s shaping up to be an awe-inspiring and compelling journey with shades of TRON and Bioshock”.
Hardcore Gamer

“Loving the game so far and look forward to seeing the final product. It's a game that pushes you on, and will only get better with time. The different puzzles using your different abilities are sure to get harder as you progress, and the premise has kept me entranced”.
Gamr Review

If you like Master Reboot then your going to love Soul Axiom so why not get involved with the ongoing development and help shape the final game. We will also give the Top Contributors a mention in the game credits for the full game release!

http://store.steampowered.com/app/279900/

ดู 1 ความคิดเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _