Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Steel Storm: A.M.M.O.

Προφιλ _

A.M.M.O. Community Hub

176 Μέλη  |  19 Σε παιχνίδι  |  65 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Welcome to the Steel Storm A.M.M.O. community hub! Join in and help mold the game!

Support


Ανακοινώσεις _
General updates:

 • Improved performance on Canyon11 via camera angle and AI modification.
  Level load should also be faster.
 • Various map and UI improvements (new icons)
 • Fixed explosion at start of level.

Level updates:

 • Bases are now properly destructible via one lane.
 • Added heavy tank and lightning tank encounters, and repair turrets to map.
 • Middle base terminal neutrality fixed.
 • Updated Rocket Turret behavior.
 • Improved pathing.

Item updates:

 • Balance change: homing missile damage halved.
 • Stormshield is disabled this build for tweaking.
 • Thunderbolt firing alignment adjusted.
 • New Weapon: Squall, Helix, Stinger, Tornado and Mk variations
 • Repair beam is always green.

Known issues:

 • Storm Shield bug - Weapon currently not playable after changing tanks. Those who have it saved on loadouts will be able to use the storm shield. Don't change tanks or the bullets go awry.

 • Bug for map testing in editor mode - requires that you save your mission and test a mission by playing it from the main menu

 • Players may combine Storm weapons for now during this experimental phase ... we are currently testing performance and design balance so that major bullet hell will not lag the game.
Ανάρτηση σχολίου

Επερχόμενα συμβάντα _

1 συμβάν στις επόμενες 2 εβδομάδες
Όλες οι ώρες των συμβάντων εμφανίζονται αυτόματα στην τοπική ζώνη ώρας του συστήματός σας

Προβολή όλων των συμβάντων