กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Damned

โปรไฟล์ _

9,591 สมาชิก  |  700 อยู่ในเกม  |  2,462 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Following a suggestion in the forum we are spreading what was already said there.


About the update

We are planing a new update this year. The update will have some fixes and for content at least a new monster, maybe mores options when creating a game.

The new monster

We will be using the suggestions in the forum to make the monster and it already received plenty of suggestions that we are taking consideration to use.


Thanks everyone.
ดูทั้งหมด 22 ความเห็น
ดูทั้งหมด 12 ความเห็น
ดูทั้งหมด 29 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด