กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Shadowgrounds

โปรไฟล์ _

653 สมาชิก  |  66 อยู่ในเกม  |  157 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Gear up and get ready again. The aliens await!

We've added Steam Trading Cards for Shadowgrounds.We hope you like the cards! Find out more from our blog [frozenbyte.com]
ดูทั้งหมด 19 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด