กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Dysfunctional Systems: Learning to Manage Chaos

โปรไฟล์ _

202 สมาชิก  |  24 กำลังอยู่ในเกม  |  65 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Dysfunctional Systems has been successfully funded on Kickstarter! Thank you all very much for your support!

We are now trying for our stretch goals.

It’s a very exciting time for all of us here, and we’re very appreciative for the opportunity to continue Dysfunctional Systems.

Cheers everyone!
ดูทั้งหมด 15 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด