กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Iesabel

โปรไฟล์ _

81 สมาชิก  |  11 กำลังอยู่ในเกม  |  24 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Steam version of Iesabel gets an exclusive bonus - the soundtrack from the game.

To access it, please go to your Steam game library in the Steam client, find Iesabel, right click on the name and press preferences. In the newly opened window choose the 'LOCAL FILES' tab and click browse local files. In there you'll find a folder named OST and you will find a set of mp3s in there. Have a pleasant listening! :)
ดูทั้งหมด 3 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด