กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Kingdoms Rise

โปรไฟล์ _

954 สมาชิก  |  91 อยู่ในเกม  |  325 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=358357793
-Added early MMR tracking (still in early development stages)
-Added stat tracking fro kill, deaths, duels wins, duel losses
-Added voip press "G" to use
-Added new spell icespike
-Added new disarm attack press attack and then roll
-Parry accuracy now effects next attack time eg. the closer your parry is to perfect the faster your next attack
-Doing a perfect parry - matching opponenets directions perfectly will now make your next attack require a much more accurate parry
-changed sword damage system to do more damage at lower power swings but same damage with higher powered swings
-Fixed sword system constantly returning to 0
-Attempted to fix loading crash bugs
-Fixed chat box problems
-Fixed double taunt bugs
-Fixed controller support problems
-Fixed comboing happening from same direction
-Fixed push not effecting players in odd states
-Fixed refraction charges not getting rest in LMS
-Fixed controller support not work in some parts of main menu
-New firesword model
ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 16 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด