กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Door Kickers

โปรไฟล์ _

178 สมาชิก  |  13 กำลังอยู่ในเกม  |  44 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
We just issued a small update fixing some annoying bugs reported during beta (thanks everyone for the feedback).

Fixes:
- Fixed crash that would sometimes happen when deleting a path.
- Fixed crash when changing between some mods.
- Upside-down movie when exporting from replays.
- Resolutions with refresh rates below 59hz are now taken into consideration.

Other:
- Pressing any key skips the initial KHG logo.
- No longer waiting for a key press before going to the main menu.
ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
ดูทั้งหมด 20 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 7 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _