กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Door Kickers

โปรไฟล์ _

41,602 สมาชิก  |  3665 อยู่ในเกม  |  11,554 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
What's more to say? Door Kickers now has Cooperative Multiplayer.

Oh look, a button with "Nominate for THE LABOR OF LOVE award" on the store page, interesting!

Complete changelist follows after this awesome trailer
https://www.youtube.com/watch?v=fHEUuhfI86c


--------------------------------------------------------------------------
1.1.0
--------------------------------------------------------------------------
Features:
- Online cooperative mode (Steam version only)
- Changed the way grenades are thrown: clicking on the UI item automatically "sticks" the grenade to the mouse pointer and is released when clicking again.
- Optimizations for slower CPUs
- Reduced HDD and RAM consumption by using better compression for sound files
- Can now use language-specific characters to edit trooper names.

Fixes:
- Fixed grenades taking a different trajectory than shown (hitting walls when they shouldn't).
- Fixed some mods not showing up in the Mods menu except when selecting their specific tag.
- Fixed troopers sometimes not waiting for gocodes before doing an action.
- Fixed being unable to use language-specific characters when editing trooper names.
- Fixed breaching charges sometimes blowing up in the wrong direction.
- Fixed bad line breaks in Doctrine texts.
ดูทั้งหมด 65 ความเห็น
ดูทั้งหมด 14 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _