กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Clickteam Fusion 2.5

โปรไฟล์ _

3,355 สมาชิก  |  285 อยู่ในเกม  |  925 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _


Well coming to the end of our first week of Firefly out, and its been a ride, thank you to the people who have adopted it early on. Alot of users have been asking what is it capable of. Well above is a example of the next Demo we plan on releasing. A bit higher poly. Soon I will post some more stats on what the capabilities and limits are.

In the mean time let us know what you are making with Firefly & Fusion!

http://store.steampowered.com/app/267655/

Also on Clickstore: http://clickstore.clickteam.com/firefly

Make sure to also bookmark our social media!

https://twitter.com/Clickteam

https://www.facebook.com/clickteam/

ดูทั้งหมด 9 ความเห็น
เพิ่มความเห็น
ดูทั้งหมด 12 ความเห็น
ดูทั้งหมด 93 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด