กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Crypt of the NecroDancer

โปรไฟล์ _

38,058 สมาชิก  |  1926 อยู่ในเกม  |  8,433 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล

Crypt of the NecroDancer homepage


ประกาศ _


Crypt of the NecroDancer is now playable in Japanese, German, French, Italian, and Spanish! (And English too, of course!) Just head to the in-game "Options->Language Options" screen to set your preferred language.

Here's the full change log for v1.19:
 • Added new languages: Japanese, German, French, Spanish, and Italian!
 • Made the game use the new languages by default, if Steam’s interface is using that language
 • Fix crash bug caused by player moving while 'submitting scores' is visible
 • Fixed bug where sarcophagi in level editor were preventing exits from unlocking in normal mode
 • Fixed crash on text inputs with numpad keys
 • Prevent hang caused by monstrous shopkeeper in replays
 • Fixed bug where localization offsets were being applied repeatedly in some cases
 • Added small 'DONE' to localization XML file
 • Fixed bug where certain text wouldn't reload after changing languages
 • Added xOff and yOff properties to subtitle XML file
 • Added scale param to localization file
 • added scale param to subtitles XML file
 • fixed some enemy name localization issues
 • Fixed bug where the language text was not offsetting properly in the language GUI

Enjoy!
ดูทั้งหมด 94 ความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด