กลุ่มอย่างเป็นทางการ

InFlux

โปรไฟล์ _

378 สมาชิก  |  35 อยู่ในเกม  |  98 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูล


ภาพแทนตัว _

คลิกที่ภาพทางด้านล่างเพื่อเลือกเป็นภาพแทนตัวใหม่ในโปรไฟล์ของคุณประกาศ _
The soundtrack to InFlux, by composer Jonathan Yandel[www.jonathanyandel.bandcamp.com], is now available on Steam! The soundtrack is one element of the game that has been universally praised by players and press, and it's now available on here, with all proceeds from it going straight to Jonathan. Help him out and buy a copy!

The DLC includes the InFlux Original Soundtrack with music by compser Jonathan Yandel in MP3 format, an hour-long album featuring longer and more elaborate versions of the tracks found in the game.

The soundtrack will be downloaded to your InFlux game folder in Steam - for instance, Steam\SteamApps\Common\InFlux\Soundtrack.

Track listing:

1. Glass Lotus
2. The Valley
3. Joyous Particulate Responses
4. Megaptera Novaeangliae
5. Below and Above
6. The Forest
7. Volcano Dance
8. Crystal Lotus
9. Water Lotus
10. The Message
11. Shores of Eternity

Thanks, and enjoy!
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง _

0 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Game Art _