กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Giana Sisters: Twisted Dreams - Rise of the Owlverlord

โปรไฟล์ _

636 สมาชิก  |  61 อยู่ในเกม  |  182 ออนไลน์  |  0 อยู่ในแชทแบบกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
It’s not exactly a secret that we are also currently working on Giana Sisters 2. Being in the very early development stage that means a lot of concept art of different visual directions is going around. Below you can find a selection of the recent Giana concepts.

Let us know what you think of them in the comments below.
read more: http://gianasisterstwisteddreams.com/
ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
ดู 1 ความคิดเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด