กลุ่มอย่างเป็นทางการ

Giana Sisters: Twisted Dreams - Rise of the Owlverlord

โปรไฟล์ _

132 สมาชิก  |  11 กำลังอยู่ในเกม  |  34 ออนไลน์  |  0 สนทนากันในกลุ่ม

ไม่ระบุข้อมูลประกาศ _
Hey everyone.

We have been informed that there is a problem with Giana Sisters videos on Youtube getting tagged with copywrite issues.

We have found what the problem is and are working on taking care of it, hopefully in a few days this will no longer be an issue for anyone anymore.

//BFG Zyddie.
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น
เพิ่มความเห็น

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น _

1 กิจกรรมใน 2 สัปดาห์ถัดไป
เวลากิจกรรมทั้งหมดจะแสดงตามโซนเวลาระบบของคุณโดยอัตโนมัติ

ดูกิจกรรมทั้งหมด