กำลังแสดง 1 ถึง 5 ของการโพสต์ 9 รายการ
Democracy 3: Clones & Drones Released!
30 ถูกใจ

ดูทั้งหมด 4 ความเห็น
Democracy 3: Extremism released!
27 ถูกใจ

ดูทั้งหมด 21 ความเห็น
Version 1.14 for windows (OSX & Linux to follow)
3 ถูกใจ

ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
Fix for equality and crime relationship
2 ถูกใจ

ดูทั้งหมด 2 ความเห็น
Democracy 3 windows version updated to 1.12 Also Social Engineering patch
ถูกใจ

ดูทั้งหมด 5 ความเห็น
กำลังแสดง 1 ถึง 5 ของการโพสต์ 9 รายการ