Democracy 3
Съобщения: 1-5 от общо 23 мнения
1.286 uploaded. Fixes voter approval bug
31 Одобрявам

Вижте всички коментари (5)
1.285 electioneering fix (windows)
25 Одобрявам

Вижте всички коментари (5)
Small update for OSX
21 Одобрявам

Вижте всички коментари (3)
Minor balance update to 1.282
32 Одобрявам

Вижте всички коментари (7)
Minor Balance tweak
26 Одобрявам

Оставете коментар
Съобщения: 1-5 от общо 23 мнения