Επίσημη ομάδα
Ο καθένας μπορεί να γίνει μέλος

Ενέργειες

Επίσημη ομάδα

Democracy 3

Προφιλ _

25,054 Μέλη  |  1725 Σε παιχνίδι  |  5,007 Συνδεδεμένος  |  0 Σε ομαδική συνομιλία

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες.Ανακοινώσεις _
Hi, we have finally updated the windows build of the game to include an assorted bunch of fixes, optimizations and improvements related to the Unicode translation of the game which we undertook to allow support for Chinese and Russian languages.

As far as we know, this should fix all issues regarding startup crashes or missing / corrupted text.

We are now working on implementing those same fixes into the linux and OSX builds of the game.

Sorry this has taken so long, Unicode is hell...

For anyone who still prefers the build before we changed the text engine, there is a 'classic' beta still on steam, with no passwords. Just right click the games name or icon in steam, select properties, then the betas tab, then the drop down box for the betas.
Προβολή των 14 σχολίων
Προβολή των 38 σχολίων
Προβολή των 4 σχολίων

Επερχόμενα συμβάντα _

0 συμβάντα στις επόμενες 2 εβδομάδες

Προβολή όλων των συμβάντων